Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และชื่อ-สกุล


สมาชิกต้องยื่นหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่  ชื่อสกุลต่อสมาคมภายใน 30วัน

นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

แบบขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ / ชื่อ - สกุล     * * คลิก * *

Untitled Document

นายประมวล ทั่งกลาง
นายกสมาคม

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    22,271 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้     375 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้     10คน

ลาออก                     - คน

ถึงแก่กรรมเดือน พย.60 22 คน

เงินทุนสะสม 19,416,015.16 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560
 

 

การเก็บเงินสงเคราะห์
ประจำปี 2561

 

มกราคม

400 บาท/20ราย

กุมภาพันธ์

320 บาท/16ราย

มีนาคม

 

เมษายน

 

พฤษภาคม

 

มิถุนายน

 

กรกฎาคม 

 

 

สิงหาคม

 

กันยายน

 

ตุลาคม

 

พฤศจิกาย

 

ธันวาคม

 

 

 

 

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146