Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

คณะกรรมการดำเนินการสมาคม


คณะกรรมการดำเนินการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 10

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน

 ------------------------------------------------------------ 

นายประมวล  ทั่งกลาง
ข้าราชการบำนาญ  อำเภอสีคิ้ว  สพป.นม.เขต 4
นายกสมาคม
โทร.  086-869-5859
 
 
 
นายเดชชาย  ฟอพิมาย
ข้าราชการบำนาญ อำเภอพิมาย  สพป.นม.เขต 7
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
โทร.  081-266-0448
นายนิตพิมล  หาญชนะ
ครูโรงเรียนบ้านดอนผวา  อำเภอโนนสูง  สพป.นม.เขต 1
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
โทร. 083-129-4144
นายสมศักดิ์  จักสาร
 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว  อำเภอเมืองฯ  สพป.นม.เขต 1
กรรมการและเหรัญญิก
โทร.  088-377-7562
นายวุฒินันทช์  วรรณมาตย์
ข้าราชการบำนาญ  อำเภอสูงเนิน  สพป.นม.เขต 4
กรรมการและนายทะเบียน
โทร.  089-845-6802
นายประยุทธ  ชาวดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝก  อำเภอสีดา  สพป.นม.เขต 6
กรรมการ
โทร. 093-321-7869
นายชำนาญ  กุลงูเหลือม
ครูโรงเรียนบ้านบึงพระ  อำเภอโชคชัย  สพป.นม.เขต 2
กรรมการ
โทร.  089-4286917
นายนิพนธ์  นิลขันธ์
ครูโรงเรียนบ้านคลองแค  อำเภอด่านขุนทด  สพป.นม.เขต 5
กรรมการ
โทร. 097-342-2158
นายสมชาย  เชิญกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา  อเสิงสาง  สพป.นม.เขต 3
กรรมการ
โทร.  081-967-1768
นายพงษ์  พันธุ์สระน้อย
ครูโรงเรียนวัดม่วง  อำเภอปักธงชัย  สพป.นม.เขต 3
กรรมการ
โทร.  083-370-6059
นายพรไชย  วัชรพิศิษฎ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัง  อำเภอโนนไทย  สพป.นม.เขต 5
กรรมการ
โทร.  089-630-3399
  
นายเสนีย์  สมรูป
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี  อำเภอชุมพวง  สพป.นม.เขต 7
กรรมการ
โทร. 082-130-2019
นายชำนาญ  นาคศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพลวง  อำเภอจักราช  สพป.นม.เขต 2
กรรมการ
โทร. 087-875-4989

นายวุฒิชัย  ชินรัตน์
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์  อำเภอบ้านเหลื่อม  สพป.นม.6
กรรมการ
โทร. 086-353-0135
 
นายวราวุฒิ  แท่นแก้ว
 ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  สพป.นม.1
กรรมการและเลขานุการ
โทร. 087-949-1413
 
 
 
 

 

 

 

 

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146