Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

คณะกรรมการดำเนินการสมาคม


คณะกรรมการดำเนินการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 9

ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน

 ------------------------------------------------------------ 

นายชูเกียรติ  ฉายพิมาย
ข้าราชการบำนาญ  อำเภอเมืองฯ  สพป.นม.เขต 1
นายกสมาคม
โทร.  081-977-1071
 
นายธัชกร  สอนอัครชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตำแหนัก  อำเภอเมืองยาง  สพป.นม.เขต 7
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
โทร.  093-5163348
นายเดชชาย  ฟอพิมาย
ข้าราชการบำนาญ  อำเภอพิมาย  สพป.นม.เขต 7
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
โทร. 093-3264523
นายชูชาติ  อยู่สอาด
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  สพป.นม.เขต 6
กรรมการและเหรัญญิก
โทร.  089-8653376
นายสิทธินันท์  ภูลายศรี
ครูโรงเรียนบ้านส้มกบงาม  อำเภอสูงเนิน  สพป.นม.เขต 4
กรรมการและนายทะเบียน
โทร.  086-2528074
นายมานพ  ทรวงทองหลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนขามสงเคราะห์  อำเภอจักราช  สพป.นม.เขต 2
กรรมการ
โทร.  087-9569137
นายชำนาญ  กุลงูเหลือม
ครูโรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์  อำเภอโชคชัย  สพป.นม.เขต 2
กรรมการ
โทร.  089-4286917
 
นายพงษ์  พันธ์สระน้อย
ครูโรงเรียนวัดม่วง  อำเภอปักธงชัย  สพป.นม.เขต 3
กรรมการ
โทร.  083-3706059
นายสมชาย  เชิญกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา  อำเภอเสิงสาง  สพป.นม.เขต 3
กรรมการ
โทร.  081-9671768
นายอำนวย  จงนบกลาง
ครูโรงเรียนบ้านกระโดน  อำเภอปากช่อง  สพป.นม.เขต 4
กรรมการ
โทร.  088-5807435
นายสวรรค์  สถิรภัทรพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซินหนองเขวาฯ  อำเภอโนนไทย  สพป.นม.เขต 5
กรรมการ
โทร.  086-2463888
 
นายประยุทธ  ชาวดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝก  อำเภอสีดา  สพป.นม.เขต 6
กรรมการ
โทร. 093-3217869, 087-2579728
นายวราวุฒิ  แท่นแก้ว
 ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  สพป.นม.เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
โทร. 087-9491413
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146