Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

พนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด


 

พนักงานสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด

-----------------------------------

 

นางสาวมนกร  แก้วพิจิตร

หัวหน้าพนักงาน 

 

นางธัญพักตร์  วงษ์ประยูร

รองหัวหน้าพนักงาน

นางสาววิมล เก้ากลาง

รองหัวหน้าพนักงาน

นางสมจิน  เข็มสุวรรณ์

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสาวพนิตศิกาญฏ์  ฤทธิ์จันอัด

พนักงานฝ่ายทะเบียน

นางวราภรณ์  แท่นแก้ว

นักการภารโรง

นายเหนือชาย  ชัยศรี

พนักงานขับรถ

 

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146