Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

*****ส.ส.นม. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสมาคม สอบถามเพิ่มเติมได้วันทำการทุกวันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ - วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์*****
ระบบโทรศัพท์การติดต่อกับสมาคมฯ
การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ประกาศวิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
** รายงานสมาชิกเสียชีวิตประจำปี พ.ศ.2557 **
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายเดือน ตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตจริง เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557
การขอรับเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์
การชำระเงินสงเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และชื่อ-สกุล
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
ประกาศ เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงประจำปี
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนมกราคม 2560
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนธันวาคม 2559
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนตุลาคม 2559
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนกันยายน 2559
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนสิงหาคม 2559
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนมิถุนายน 59
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

 

สุขภาพน่ารู้

Untitled Document

นายชูเกียรติ ฉายพิมาย
นายกสมาคม

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    21,272 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้     93 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้   12 คน

ลาออก                     - คน

ถึงแก่กรรมเดือนต.ค.59 21 คน

เงินทุนสะสม  18,978,213.11 บาท

ข้อมูล  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
 

 

การเก็บเงินสงเคราะห์
ประจำปี 2559

มกราคม
340 บาท/17ราย
กุมภาพันธ์
380 บาท/19ราย
มีนาคม
 
เมษายน
 
พฤษภาคม
 
มิถุนายน
 

กรกฎาคม

ค่าบำรุง

 

สิงหาคม
 
กันยายน
 
ตุลาคม
 
พฤศจิกาย
 
ธันวาคม
 

 

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร. (044) 248277, 277135, 277146