Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

*****ส.ส.นม. เปิดทำการทุกวันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ - วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์*****
ประกาศ เรื่องการรับสมาชิกที่ถูกให้พ้นสมาชิกภาพกลับเข้าคืนเป็นสมาชิก (อายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์)
ประกาศ เรื่องการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกกรณีพิเศษ (อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ส.ส.นม. ชุดที่ 9
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 9
ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 9
ประกาศวิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
** รายงานสมาชิกเสียชีวิตประจำปี พ.ศ.2557 **
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายเดือน ตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตจริง เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557
การขอรับเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์
การชำระเงินสงเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และชื่อ-สกุล
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
ประกาศ เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงประจำปี
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนมกราคม 59
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนธันวาคม 58
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 58
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนตุลาคม 2558
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนกันยายน 2558
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนสิงหาคม 2558
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2558

 

สุขภาพน่ารู้

Untitled Document

นายชูเกียรติ ฉายพิมาย
นายกสมาคม

 

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    20,914 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้   67 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้  10 คน

ลาออก                    - คน

ถึงแก่กรรมรอบเดือน   12 คน

เงินทุนสะสม  18,508,327.07 บาท

ข้อมูล  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 

การเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำปี 2559

มกราคม
460 บาท/23ราย
กุมภาพันธ์
320 บาท/16 ราย
มีนาคม
- บาท/- ราย
เมษายน
- บาท/- ราย
พฤษภาคม
- บาท/- ราย
มิถุนายน
- บาท/- ราย

กรกฎาคม

ค่าบำรุง

- บาท/- ราย

(ค่าบำรุง50บาท)

สิงหาคม
- บาท/- ราย
กันยายน
- บาท/- ราย
ตุลาคม
- บาท/- ราย
พฤศจิกายน
- บาท/- ราย
ธันวาคม
- บาท/- ราย

 

Links

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร. (044) 248277, 277135, 277146