Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

*****ส.ส.นม. เปิดทำการทุกวันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ - วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์***** โทร.044-211595, 044-211596
ประกาศ รับสมัครกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 11
ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสมาคม
ประกาศ ส.ฌ.นม. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ * * NEW * *
ประกาศรับสมัครสมาชิกที่ถูกให้พ้นสมาชิกภาพกลับเข้าคืน (อายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์) * *NEW* *
ประกาศ รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ (อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์) * * NEW * *
ระบบโทรศัพท์การติดต่อกับสมาคมฯ
การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ประกาศวิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายเดือน ตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตจริง เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557
การขอรับเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์
การชำระเงินสงเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และชื่อ-สกุล
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
ประกาศ เรื่องการเก็บเงินค่าบำรุงประจำปี
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนตุลาคม 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนมีนาคม 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนมกราคม 2562

 

สุขภาพน่ารู้

Untitled Document

นายประมวล ทั่งกลาง
นายกสมาคม

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    23,332 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้     48 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้     8 คน

ลาออก                         2 คน

ถึงแก่กรรมเดือน เม.ย.62  18 คน

เงินทุนสะสม20,261,451.79 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

 

การเก็บเงินสงเคราะห์
ประจำปี 2562

มกราคม

200 บาท/10ราย

กุมภาพันธ์

500 บาท/25 ราย

มีนาคม

500 บาท/25 ราย

เมษายน

360 บาท/18 ราย

พฤษภาคม

380 บาท/19 ราย

มิถุนายน 

 

400 บาท/20 ราย

กรกฎาคม

200 บาท/10 ราย

ค่าบำรุงรายปี 50 บาท

สิงหาคม

300 บาท/15 ราย

กันยายน

260 บาท/13 ราย

ตุลาคม

340 บาท/17 ราย

ธันวาคม

 

      Line : ส.ส.นม.

  ID Line : goq1800a

 

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร. (044) 248277, 277135, 277146