Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

*****ส.ส.นม. เปิดทำการทุกวันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ - วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์***** โทร.044-211595, 044-211596
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2567
ประกาศ เรื่องรับสมัครสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพแล้วประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่่ (อายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์)
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงประจำปี * * NEW * *
การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ประกาศวิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
การชำระเงินสงเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และชื่อ-สกุล
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
การขอรับเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนเมษายน 2567
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมกราคม 2567
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2566
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนตุลาคม 2566
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายน 2566
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม 2566
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

 

Untitled Document

นายสมศักดิ์ จักสาร
นายกสมาคม

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    23,729 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้     30 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้     2 คน

ลาออก                         2  คน

ถึงแก่กรรมเดือน ม.ค.67 31 คน

เงินทุนสะสม 25,538,239.49 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 

การเก็บเงินสงเคราะห์
ประจำปี 2567

มกราคม

520 บาท / 26ราย

ค่าบำรุงรายปี50บาท

กุมภาพันธ์

620 บาท / 31 ราย

มีนาคม

500 บาท / 25 ราย

เมษายน

540 บาท / 27 ราย

พฤษภาคม

- บาท/- ราย

มิถุนายน

- บาท/- ราย

กรกฎาคม

- บาท/- ราย

สิงหาคม

- บาท/- ราย

กันยายน

- บาท/- ราย

ตุลาคม

- บาท/- ราย

พฤศจิกายน

- บาท/- ราย
ธันวาคม

- บาท/- ราย

      Line : ส.ส.นม.

ID Line  : goq1800a

 

 

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร. (044) 248277, 277135, 277146