Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

คณะกรรมการดำเนินการสมาคม


คณะกรรมการดำเนินการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 10

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน

 ------------------------------------------------------------ 

นายประมวล  ทั่งกลาง
ข้าราชการบำนาญ  อำเภอสีคิ้ว  สพป.นม.เขต 4
นายกสมาคม
โทร.  086-869-5859
 
 
 
นายเดชชาย  ฟอพิมาย
ข้าราชการบำนาญ อำเภอพิมาย  สพป.นม.เขต 7
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
โทร.  081-266-0448
นายนิตพิมล  หาญชนะ
ครูโรงเรียนบ้านดอนผวา  อำเภอโนนสูง  สพป.นม.เขต 1
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
โทร. 083-129-4144
นายสมศักดิ์  จักสาร
 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว  อำเภอเมืองฯ  สพป.นม.เขต 1
กรรมการและเหรัญญิก
โทร.  088-377-7562
นายวุฒินันทช์  วรรณมาตย์
ข้าราชการบำนาญ  อำเภอสูงเนิน  สพป.นม.เขต 4
กรรมการและนายทะเบียน
โทร.  089-845-6802
นายประยุทธ  ชาวดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝก  อำเภอสีดา  สพป.นม.เขต 6
กรรมการ
โทร. 093-321-7869
นายชำนาญ  กุลงูเหลือม
ครูโรงเรียนบ้านบึงพระ  อำเภอโชคชัย  สพป.นม.เขต 2
กรรมการ
โทร.  089-4286917
นายนิพนธ์  นิลขันธ์
ครูโรงเรียนบ้านคลองแค  อำเภอด่านขุนทด  สพป.นม.เขต 5
กรรมการ
โทร. 097-342-2158
นายสมชาย  เชิญกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา  อเสิงสาง  สพป.นม.เขต 3
กรรมการ
โทร.  081-967-1768
นายพงษ์  พันธุ์สระน้อย
ครูโรงเรียนวัดม่วง  อำเภอปักธงชัย  สพป.นม.เขต 3
กรรมการ
โทร.  083-370-6059
นายพรไชย  วัชรพิศิษฎ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัง  อำเภอโนนไทย  สพป.นม.เขต 5
กรรมการ
โทร.  089-630-3399
  
นายเสนีย์  สมรูป
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี  อำเภอชุมพวง  สพป.นม.เขต 7
กรรมการ
โทร. 082-130-2019
นายชำนาญ  นาคศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพลวง  อำเภอจักราช  สพป.นม.เขต 2
กรรมการ
โทร. 087-875-4989

นายวุฒิชัย  ชินรัตน์
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์  อำเภอบ้านเหลื่อม  สพป.นม.6
กรรมการ
โทร. 086-353-0135
 
นายวราวุฒิ  แท่นแก้ว
 ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  สพป.นม.1
กรรมการและเลขานุการ
โทร. 087-949-1413
 
 
 
 

 

 

 

 

Untitled Document

นายประมวล ทั่งกลาง
นายกสมาคม

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    22,817 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้     93 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้     2 คน

ลาออก                     - คน

ถึงแก่กรรมเดือน มี.ค.61 25 คน

เงินทุนสะสม 19,135,640.57 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
 

 

การเก็บเงินสงเคราะห์
ประจำปี 2561

 

มกราคม

400 บาท/20ราย

กุมภาพันธ์

320 บาท/16ราย

มีนาคม

440 บาท/22ราย

เมษายน

500 บาท/25ราย

พฤษภาคม

360 บาท/18ราย

มิถุนายน

420 บาท/21ราย

กรกฎาคม 

 

 

สิงหาคม

 

กันยายน

 

ตุลาคม

 

พฤศจิกาย

 

ธันวาคม

 

 

 

 

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146