Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

คณะกรรมการดำเนินการสมาคม


คณะกรรมการดำเนินการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 8 

 ------------------------------------------------------------ 

นายชูเกียรติ  ฉายพิมาย
ข้าราชการบำนาญ  อำเภอเมืองฯ  สพป.นม.เขต 1
นายกสมาคม
โทร.  081-977-1071
 
นายจำรัส บุญเชื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง สพป.นม.เขต 3
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
โทร. 093-3264523
 
นายอำนวย  ผินกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานกอโจด  อำเภอโชคชัย  สพป.นม.เขต 2
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
โทร.  081-9995811
 
นายสมศักดิ์  จักสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ  อำเภอเมืองฯ  สพป.นม.เขต 1
กรรมการและเหรัญญิก
โทร.  088-3777562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสิทธินันท์  ภูลายศรี
ครูโรงเรียนบ้านส้มกบงาม  อำเภอสูงเนิน  สพป.นม.เขต 4
กรรมการและนายทะเบียน
โทร.  086-2528074
 
นายเวสสันดร กัปโก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาด  อำเภอบัวใหญ่  สพป.นม.เขต 6
กรรมการ
โทร.  089-8496173
  
นายเสนีย์ สมรูป
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี  อำเภอชุมพวง  สพป.นม.เขต  7
กรรมการ
โทร.  082-1302019
 
นายประกอบ  แถวไธสง
ครูโรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร  อำเภอเมืองยาง  สพป.นม.เขต 7
กรรมการ
โทร.  089-9499721
นายสุทธิพันธุ์ จันทร์ตะคุ
ครูโรงเรียนบ้านบ่อปลา  อำเภอปักธงชัย  สพป.นม.เขต 3
กรรมการ
โทร.  084-0379583
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพรชัย  คมพยัคฆ์
ครูโรงเรียนบ้านวัง  อำเภอด่านขุนทด  สพป.นม.เขต 5
กรรมการ
โทร.  082-8697882
นายธัชกร  สอนอัครชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมศรี  อำเภอห้วยแถลง  สพป.นม.เขต 2
กรรมการ
โทร.  087-2503741
  
 
 
 
 
 
 
 
 นายอัญเชิญ  วชิรพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันเกราพิทยาคม  อำเภอโนนสูง สพป.นม.เขต 1
กรรมการ
โทร.  081-7251933
นายพล ชินอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทะแยง อำเภอคง สพป.นม.เขต 6
กรรมการและเลขานุการ
โทร. 087-1984855
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Untitled Document

นายชูเกียรติ ฉายพิมาย
นายกสมาคม

 

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    20,818 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้   30 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้  18 คน

ลาออก                  2 คน

ถึงแก่กรรมรอบเดือน   18 คน

เงินทุนสะสม  17,309,745.69 บาท

ข้อมูล  ณ 31 ธันวาคม 2557

 

การเก็บเงินสงเคราะห์

ประจำปี 2558

มกราคม
380 บาท / 19 ราย
กุมภาพันธ์
320 บาท / 16 ราย
มีนาคม
460 บาท / 23 ราย
เมษายน
340 บาท / 17 ราย
พฤษภาคม
 
มิถุนายน
 
กรกฎาคม
ค่าบำรุง
 
สิงหาคม
 
กันยายน
 
ตุลาคม
 
พฤศจิกายน
 
ธันวาคม
 

 

Links

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146