Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

คณะกรรมการดำเนินการสมาคม


คณะกรรมการดำเนินการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 9

ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน

 ------------------------------------------------------------ 

นายชูเกียรติ  ฉายพิมาย
ข้าราชการบำนาญ  อำเภอเมืองฯ  สพป.นม.เขต 1
นายกสมาคม
โทร.  081-977-1071
 
นายธัชกร  สอนอัครชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตำแหนัก  อำเภอเมืองยาง  สพป.นม.เขต 7
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
โทร.  093-5163348
นายเดชชาย  ฟอพิมาย
ข้าราชการบำนาญ  อำเภอพิมาย  สพป.นม.เขต 7
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
โทร. 093-3264523
นายชูชาติ  อยู่สอาด
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  สพป.นม.เขต 6
กรรมการและเหรัญญิก
โทร.  089-8653376
นายสิทธินันท์  ภูลายศรี
ครูโรงเรียนบ้านส้มกบงาม  อำเภอสูงเนิน  สพป.นม.เขต 4
กรรมการและนายทะเบียน
โทร.  086-2528074
นายมานพ  ทรวงทองหลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนขามสงเคราะห์  อำเภอจักราช  สพป.นม.เขต 2
กรรมการ
โทร.  087-9569137
นายชำนาญ  กุลงูเหลือม
ครูโรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์  อำเภอโชคชัย  สพป.นม.เขต 2
กรรมการ
โทร.  089-4286917
 
นายพงษ์  พันธ์สระน้อย
ครูโรงเรียนวัดม่วง  อำเภอปักธงชัย  สพป.นม.เขต 3
กรรมการ
โทร.  083-3706059
นายสมชาย  เชิญกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา  อำเภอเสิงสาง  สพป.นม.เขต 3
กรรมการ
โทร.  081-9671768
นายอำนวย  จงนบกลาง
ครูโรงเรียนบ้านกระโดน  อำเภอปากช่อง  สพป.นม.เขต 4
กรรมการ
โทร.  088-5807435
นายสวรรค์  สถิรภัทรพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซินหนองเขวาฯ  อำเภอโนนไทย  สพป.นม.เขต 5
กรรมการ
โทร.  086-2463888
 
นายประยุทธ  ชาวดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝก  อำเภอสีดา  สพป.นม.เขต 6
กรรมการ
โทร. 093-3217869, 087-2579728
นายวราวุฒิ  แท่นแก้ว
 ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  สพป.นม.เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
โทร. 087-9491413
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Untitled Document

นายชูเกียรติ ฉายพิมาย
นายกสมาคม

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    21,417 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้     93 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้     3 คน

ลาออก                     1 คน

ถึงแก่กรรมเดือนธ.ค.59 17 คน

เงินทุนสะสม  18,978,213.11 บาท

ข้อมูล  ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
 

 

การเก็บเงินสงเคราะห์
ประจำปี 2560

มกราคม
340 บาท/17ราย
กุมภาพันธ์
380 บาท/19ราย
มีนาคม
180 บาท/ 9ราย
เมษายน
 
พฤษภาคม
 
มิถุนายน
 

กรกฎาคม

 

สิงหาคม
 
กันยายน
 
ตุลาคม
 
พฤศจิกาย
 
ธันวาคม
 

 

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146