Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก


Untitled Document

นายสมศักดิ์ จักสาร
นายกสมาคม

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    23,729 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้     30 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้     2 คน

ลาออก                         2  คน

ถึงแก่กรรมเดือน ม.ค.67 31 คน

เงินทุนสะสม 25,538,239.49 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 

การเก็บเงินสงเคราะห์
ประจำปี 2567

มกราคม

520 บาท / 26ราย

ค่าบำรุงรายปี50บาท

กุมภาพันธ์

620 บาท / 31 ราย

มีนาคม

500 บาท / 25 ราย

เมษายน

540 บาท / 27 ราย

พฤษภาคม

- บาท/- ราย

มิถุนายน

- บาท/- ราย

กรกฎาคม

- บาท/- ราย

สิงหาคม

- บาท/- ราย

กันยายน

- บาท/- ราย

ตุลาคม

- บาท/- ราย

พฤศจิกายน

- บาท/- ราย
ธันวาคม

- บาท/- ราย

      Line : ส.ส.นม.

ID Line  : goq1800a

 

 

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146